Doklady a údaje
 

Falšovanie údajov a dokladov býva bežné a dopúšťame sa ho bežne aj my pri registrácií a taktiež mnohá mládež na fórach a v systémoch na webe, kde pri vypĺňaní veku si udávajú iný vek ,aby ich systém pustil. Ochrana proti nezletilým tak býva veľmi rýchlo obchádzaná. Oveľa závažnejším sú však údaje a doklady vo sfére inštitúcií, technológií, úradných potvrdení a daní. Je samozrejmosť, že pretáčanie tachometra, údaj o zachovalosti predávaného tovaru, úprava doby trvanlivosti na potravinách a podobne,  to všetko je už väčším trestným činom. Tým najväčším v tejto kategórií je však falšovanie celých dokladov totožnosti. Sú veľké skupiny podsvetia, ktoré sa venujú dokladom, pasom, občianskym preukazom ale aj vodičským preukazom. Sú ľudia, z kriminálneho prostredia, ktorí potrebujú žiť dočasnú dobu pod iným menom, skrývať sa, prejsť hranice, prípadne sa preukázať cudzou totožnosťou.
Rovnako ako aj doklady do škôl, do zariadení, do ochranných zón, falšovanie vstupeniek, stravných lístkov, čo je už skôr oblasť cenín a bankoviek
 

falšovanie

Ako to prebieha?
Pri dokladoch býva časté kradnutie originálnych dokladov, kde sa nahradzuje fotografia.  Včasným nahlásení dokladu ako stratený, či ukradnutý docielime, že pri najbližšom možnom zneužití vášho dokladu, len s inou fotkou, prípadne stále so svojou, a jeho preukázaní na elektronickom snímači na pasovej kontrole, pri kontrole políciou a podobne, bude páchateľ chytený, dostane náležitý trest a umožní sa vám návrat dokladu. Výroba celkom nového dokladu je komplikovanejšia a tiež možnosť jeho ďalšieho použitia v elektronickej sfére je nemožná.
   Falšovanie údajov môže mať rôzne podoby. Falšovanie podpisov zmlúv iných ľudí. Poisťovací agenti, ktorí napíšu poistky na cudzích ľudí, s ktorými  nebola žiadna zmluva uzatvorená, sa nielen sfalšovaným podpisom, ale už vpísaným menom a osobnými údajmi stáva páchateľom trestného činu podvodu a falšovania údajov.
 
Ako proti tomu bojovať?

Chráňte svoje doklady. V prípade straty, keď ste si istý, že ich nemáte, ich nahláste ako stratené/ kradnuté. Následné zneužitie, použitie pri výbere hotovosti, pôžičiek, či nákupu  tovaru na splátky... to je väčšia hrozba ako chvíľa na polícií. Preto nahláste stratu dokladov čo najskôr. Na dovolenkách na čo najbližšom policajnom oddelení a na ambasáde získate doklady nové. Vo svete platí, že ak nenájdete ambasádu Slovenskej republiky, je možné o pomoc požiadať ktorúkoľvek inú, členských krajín v EU.
 

 

 

hlavná stránka peniaze a ceninyodevy a obuvdoklady a údajeumenie elektronika
potraviny a liečivá nosiče a softwarešportdejiny a historiazbierka zákonov

 

Copyright 2009 © created by n-games.eu - autorstvo textového obsahu výhradne n-games.eu, akékoľvek ďalšie využitie a použitie bez vedomia autora je zakázané.