Dejiny a história
 
Táto téma je trochu viac zapletená a v mnohom sa dotýka rôznych téma  sekcií na stránkach a pritom by si sama zaslúžila vlastnú sekciu. Aj v dejinách a celkovo histórií ľudstva sa nám podarí nájsť falzifikát. A pritom na úvod spomeniem, že nechcený falzifikát môže byť v určitom poňatí slova aj zle odhadnutý pôvod predmetu. Po pravde skôr falzifikát je predmet, ktorý nemá svoju archeologickú, či historickú hodnotu, je zo súčasnosti a len sa snaží napodobniť predmet, ktorý predstavuje. Téma sa teda dotýka sekcie umenia, ale aj odievania, klenotov a podobne.
 
Čo pokladať za historický falzifikát?

Mnohé súkromné zbierky a múzeá môžu mať vo svojej zbierke mnohé predmety, ktoré sa len podobajú na originál. Falzifikát, inak povedané replika, či napodobenina je aj každá umelecká socha, kresba, predmet, ktorý predstavuje nejakú kultúru a slúži ako dekorácia interiéru. Predmety tohto druhu bývajú značené výrobcom súčasnosti, aby nemohlo dôjsť k pomýleniu. Falšovanie dejín je ale pojem, ktorý keď si vezmeme vo svojej podobe do úst, musí nám na um prísť nepochybne éra socializmu. Falšovanie skutočností, prepis, zamlčovanie pravdy až následne sa veľmi ťažko dopátrať po rokoch k pravde, že je skutočnosť na toľko sfalšovaná, že nemožno poznať pravdu. Existuje potom k niektorým udalostiam hneď niekoľko záverov a popisov, no len jedna z pomedzi falošných iných údajov je pravá.
 
Odhalenie pravosti:

Tak ako si spomenieme aj v sekcii umenia, je možné pravosť odhaľovať práve uhlíkovou metódou, kde je pomocou rozpadu uhlíka možné zistiť presný, dávnejšie aspoň približný vek.

 

 

 

hlavná stránka peniaze a ceninyodevy a obuvdoklady a údajeumenie elektronika
potraviny a liečivá nosiče a softwarešportdejiny a historiazbierka zákonov

 

Copyright 2009 © created by n-games.eu - autorstvo textového obsahu výhradne n-games.eu, akékoľvek ďalšie využitie a použitie bez vedomia autora je zakázané.