Peniaze a ceniny
 
Najväčší biznis, ktorý vo svete falšovania existuje, sú peniaze a cenné papiere. Pod práve týmto pojmom by sme našli nespočetne veľa káuz, ktoré by nám túto problematiku priblížili. Možno ste sa niekedy pozerali na obyčajnú bankovku a všimli si, koľko ochranných prvkov musí taký malý papierik mať. Je až neuveriteľné, koľko prvkov, obrázkov, farebných ladení, detailných ťahov a podobne sa musí na takom papieri nachádzať, aby stále viac a viac sťažoval prácu falzifikátorom, ktorí neustále fungujú, vyrábajú vlastné peniaze a taktiež aj oni zdokonaľujú svoje techniky. Vlastnenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré umožňuje tlačiť a vyrábať falzifikát a nemusí ísť len o falšovanie cenných papierov, je vysoko trestné. Výnimočné prípady sú múzeá a súkromný zberatelia, ktorí však pre vlastnenie takého zariadenia potrebujú špeciálne povolenie a znehodnotené niektoré časti lisu.
 
BankovkyAko prebieha falšovanie:

Falšovatelia majú obyčajne už na začiatku dostatok majetku a peňazí, ktoré investujú do farieb, tlačiarní, software a hlavne zháňania papieru.  Tí najšikovnejší majú kontakty práve na miestach ako sú papierne, ktoré dokážu síce pri väčšej námahe vytvoriť požadovaný papier, ale je ťažko aj tu v takomto druhu podniku naplniť predstavy falšovateľov. Nemusí ísť ani o papier. Dnes sa stále nachádzajú aj prípady mladíkov, žiakov škôl, ktorí skúsia na kvalitnej tlačiarni na kancelárskom papieri vytvoriť vlastnú bankovku. Naskenovať peniaze skúsil už snáď každý. Vytlačiť možno každý desiaty. Z nich každý tretí pri uvedomení si, čo spravil, bankovku znehodnotí. Každý tisíci ju aj naozaj použije.
„Profesionáli“ majú tlačiarenské stroje a lisovne. Starostlivo pripravené pláty, farby, látky, ktorými napodobnia ochranné prostriedky na bankovke. Príchodom EURA na Slovensku stúpli obavy ľudí, že sa dostanú k falzifikátom, a nebudú poznať rozdiel. Obavy z najhoršieho sa však nepotvrdili.
Medzi ceniny zahrňujeme aj kolkové známky a poštovné známky. Ich falšovanie je jednoduché, ale trestné. Na falzifikát sa dá dnes ľahko prísť a keďže je známka používaná pre nejaký účel, býva aj ľahké vystopovať, odkiaľ pochádza.
 
Rovnako sa falšujú aj cenné papiere, ktoré môžu byť predmetom predaja ale nie sú pritom kryté žiadnou hodnotou, zlatom, či akciami.
 
Riziká aj pre vás:

Ak ste sa práve vy dostali k falošnej bankovke a viete, že nie ste jej autorom,  skúste si spomenúť, odkiaľ ju máte. Dožadujte sa jej výmeny, prípadne nahláste nález takejto bankovky na polícií.  Najsmutnejšie je, že sa falšujú skôr bankovky vyšších súm, veď pri tej námahe, čo falšovanie dá, nech sa to aj oplatí, povedia si falšovatelia. Ak totiž takúto bankovku budete chcieť sami použiť, predajca, ktorý ju od Vás vezme vás sám môže zadržať a obvinený z trestného činu falšovania a použitia falšovanej bankovky môžete byť vy.
 
Link priamo na ministerstvo vnútra:

Najvýraznejšou trestnou činnosťou falšovania je falšovanie peňazí. Povinnosť ochraňovať peniaze pred ich falšovaním a pozmeňovaním vyplýva štátom z viacerých medzinárodných dokumentov, najmä však z:
*        Medzinárodného dohovoru o potieraní peňazokazectva, ktorý bol podpísaný v roku 1929 v Ženeve,
*        Nariadení Rady (ES) č. 1338 a č. 1339 z 28. júna 2001,
*        Rozhodnutia Komisie Rady (ES) 2001/887/JHA o ochrane eura proti falšovaniu zo 6. decembra 2001.
Viac informácií priamo na:   http://www.minv.sk/?falsovanie-penazi

známky
 

 

 

hlavná stránka peniaze a ceninyodevy a obuvdoklady a údajeumenie elektronika
potraviny a liečivá nosiče a softwarešportdejiny a historiazbierka zákonov

 

Copyright 2009 © created by n-games.eu - autorstvo textového obsahu výhradne n-games.eu, akékoľvek ďalšie využitie a použitie bez vedomia autora je zakázané.